Kulturskolen er drivkraft i inkluderingsarbeid

Kulturskolen i Ås har gjort et stort arbeid de siste årene for å løfte fram mangfoldet i kommunen og skape felles arenaer for alle innbyggere. De har igangsatt samarbeid med både lokale og nasjonale aktører slik at det nå er mange internasjonale kulturtilbud på Ås. I 2012 ble de utnevnt som fyrtårn på området «Faglig bredde» av Norsk kulturskoleråd.

Ås internasjonale kultursenter
Kulturskolen i Ås etablerte for noen år siden et ressurssenter for det flerkulturelle miljøet i kommunen. Ås internasjonale kultursenter jobber med informasjon og tilrettelegging av kulturtilbud for innvandrere i kommunen. Det er et samarbeidsprosjekt mellom kulturskolen, asylmottaket, voksenopplæringen, skolene, NAV og frivillige organisasjoner.

Tilbud til barn, unge og familier
Ressurssenteret har tilbud for barn og ungdom opp til 25 år og åpne tilbud for hele familien. Ås internasjonale kultursenter arrangerer flere større faste kulturdager i løpet av året, i tillegg til aktiviteter over tid – som åpne verksteder, egne elevplasser og arbeid inn i skole og barnehage. Et eksempel er at senteret har installert en spesialtilpasset «musikkbinge» på asylmottaket hvor Ås Internasjonale band øver hver uke, og som brukes som en av aktivitetsarenaene i kommunen.

Internasjonal kulturuke for deltakere i voksenopplæringa
Internasjonal kulturuke er et tilbud til deltakere i voksenopplæringa. En uke hvert år byttes norsktimer ut med kulturaktiviteter på Kulturskolen. Dette gir felles opplevelser og mye moro uavhengig av norskferdigheter eller bakgrunn. Uka har blitt gjennomført i tre år, og har gitt gode erfaringer. Den bidrar også til å rekruttere minoritetsspråklige barn til kulturskolen og øke mangfoldet der.

Les mer om Ås internasjonale kultursenter, Barnas verdensdag, Internasjonal festdag, Fargerike Ås og Ås internasjonale kvinnegruppe

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord