Kulturskolen som inkluderende arena

Kulturskolerådet har i løpet av det siste halvåret arrangert Kulturskoledagene forskjellige steder rundt i landet. NAFO har bidratt sammen med Ås internasjonale kultursenter på samlingene under temaet kulturskolen som inkluderende arena.

Kulturskolerådet har i løpet av det siste halvåret arrangert Kulturskoledagene forskjellige steder rundt i landet. NAFO har bidratt sammen med Ås internasjonale kultursenter på samlingene under temaet kulturskolen som inkluderende arena.
Kulturskolens verdigrunnlag slik det kommer til uttrykk i Rammeplanen for kulturskolen «Mangfold og fordypning», legger vekt på kulturaktiviteter som grunnlag for tilhørighet og fellesskap. Rammeplanen peker på kulturskolens potensial for å bidra til et mer inkluderende samfunn ved å gi opplevelse og muligheter for alle i samfunnet.

Få barn med utenlandsk opprinnelse i kulturskolen

Statistikk og forskning viser at representasjon av barn med utenlandsk opprinnelse er lav i kulturskolen. Norsk kulturskoleråd har tatt tak i dette. De har utarbeidet en strategi for hvordan kulturskolene kan lage arenaer for inkludering av flyktninger og innvandrere. Det kan være flere grunner til at kulturskoletilbudet ikke benyttes. Prisnivået kan være en forklaring. Derfor har flere kulturskoler satt ned prisen og tilbyr barn og unge i familier med lav inntekt delvis eller helt gratis plass i kulturskolen.

Gratis kulturlørdag

Foto: Kulturskolen i Grimstad

Ikke alle foreldre kjenner til kulturskolen og vet hva det innebærer. Da kan det være en ide å tilby smakebiter på hva kulturskolen har å tilby slik de gjør i Grimstad kommune. Der arranger de gratis kulturlørdag sju ganger i året. I og utenfor kulturskolens lokaler tilbys aktiviteter som kan falle i smak for noen og enhver: Sirkusskole, fortellerstund, kunstverksted, sang og musikk, eller bare frilek i utfoldelse med andre barn.

Ås internasjonale kultursenter

Ås internasjonale kultursenter er en del av Kulturskolen Ås kommune. Kulturskolen ønsker å ta samfunnsansvar og være mer enn en opplæringsinstitusjon. «Vi er et ressurssenter for alle som bor i kommunen, og vi legger til rette for at innvandrere, både voksne og barn, kan ta del i kulturtilbudene», sa rektor Alexandre Krohg Plur på kulturskoledagene.

Gratis kulturaktiviteter i Ås

Foto: Kulturskolen i Ås

Gjennom året arrangeres det flere gratis internasjonale fest- og aktivitetsdager ved Ås internasjonale kultursenter. Hver høst arrangeres Barnas Verdensdag og hver vår er det Internasjonal festdag. Ås internasjonal kultursenter har også åpne internasjonale kulturverksteder, konserter, utstillinger og arrangement. Flere av tilbudene er for hele familien.

 

Konferansen =Vi

Foto: Kulturskolerådet

14. mars arrangerer Norsk kulturskoleråd, Stiftelsen Fargespill og Larvik kommune konferansen  =VI. Konferansen fokuserer på at tilhørigheten og identiteten til alle må favnes i et større ’vi’, og at kunst og kultur kan spille en stor rolle i denne utvidelsen. Konferansen har som formål å legge til rette for at ulike kompetansemiljøer og aktører for kultur og inkludering får møte hverandre.