Læreplan i norsk for elever i vgo med kort botid

Læreplanen i norsk for elever i vgo med kort botid i Norge som har vært midlertidig fastsatt fra 2013, er nå vedtatt og gjøres gjeldende fra skoleåret 2016-17. Samtidig vil den skifte navn til Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring.

Likeverdig plan
Elever som bruker læreplanen, skal ha standpunktvurdering og gå opp til eksamen etter den. Den er likeverdig med læreplan i norsk når det gjelder innhold, og den er kompetansegivende på lik linje med den.

Foreløpig bare for elever
Foreløpig kan planen bare brukes av elever med mindre enn seks års botid i Norge ved eksamenstidspunktet. Den kan ikke brukes av privatister og voksne.

Overgangsordningen forlenges
Privatister, voksne og elever med kort botid som får tilpasset opplæring etter den ordinære norskplanen, kan fortsatt gå opp etter overgangsordningen. Den forlenges til våren 2017. Kort botid regnes som seks år. Elever og voksne som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring, kan avlegge skriftlig eksamen etter overgangsordningen uansett botidens lengde. Privatister kan ikke søke unntak fra regelen om 6 års botid.

Les mer om overgangsordningen på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Der ligger også læreplanen.