Ledig stilling som rådgiver

Har du erfaring fra arbeid med flerspråklige elever i helse- og oppvekstfag eller andre yrkesfaglige studieretninger? NAFO lyser ut en midlertidig heltidsstilling med ønsket tiltredelse 1. august. Søknadsfrist 14. mai.

Har du erfaring fra arbeid i yrkesfaglige studieretninger, fortrinnsvis helse- og oppvekstfag og fra arbeid med flerspråklige elever? NAFO er tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet til å gjennomføre kompetanseutvikling for lærere som arbeider med nyankomne elever. Vi søker derfor etter en ny medarbeider i en midlertidig heltidsstilling på 1 år som vil ha arbeidsoppgaver knyttet til yrkesfag i videregående opplæring. Ønsket tiltredelse 1. august 2021. Søknadsfrist 14. mai.

Arbeidsoppgaver

• Utvikle læringsressurser og veiledningsmateriell for yrkesfag, primært helse- og oppvekstfag
• Arbeide med nettressurser
• Arbeide med kompetanseutvikling og veiledning
• Inngå i interne arbeidsgrupper

Vi ser etter deg som har

• Høgskole- universitetsutdanning, helst på masternivå, med flerkulturell pedagogikk, migrasjonspedagogikk, norsk som andrespråk eller tilsvarende i fagkretsen
• Erfaring fra yrkesfaglige utdanningsprogram, fortrinnsvis fra helse- og oppvekstfag
• God kjennskap til og kunnskap om læreplaner og regelverk
• Erfaring fra arbeid med flerspråklige elever
• Dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
• God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Du bør ha

• Erfaring fra arbeid med elever med kort botid i Norge
• Erfaring fra arbeid med nettressurser
• Gode digitale ferdigheter
• Erfaring med å lede prosjekter, drive pedagogisk utviklingsarbeid og holde forelesninger, i tillegg til å skrive ulike saksframstillinger/rapporter

Vi kan tilby deg

• muligheter for faglig utvikling
• et kreativt og utviklende arbeidsmiljø
• låne- og pensjonsvilkår i Statens Pensjonskasse
• fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen, kan du ta kontakt med
• senterleder Sigrun Aamodt, telefon 415 74 785
• nestleder Dag Fjæstad, telefon 980 51 890

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, som tilsvarer 451 700 – 597 000 per år. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søk på stillingen

Søk på stillingen via denne siden: Rådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring – NAFO (oslomet.no)
Søknadsfrist 14. mai.