Lydfiler til heftet Barn i flerspråklige familier

Informasjonsheftet Barn i flerspråklige familier er nå tilgjengelig som lydfiler. Heftet kan lyttes til på arabisk, kurdisk sorani, dari, somali og tigrinja.

Informasjonsheftet Barn i flerspråklige familier belyser ti spørsmål som foreldre ofte stiller om barns flerspråklige utvikling. Heftet er ettertraktet og er i dag oversatt til hele 19 ulike språk. Nå er heftet tilgjengelig som lydfiler på fem av språkene. Vi vet at det innenfor noen språkgrupper finnes brukere som ikke leser sitt morsmål. For at informasjon om barns flerspråklig utvikling også skal være tilgjengelig for foreldre som ikke leser, tilbyr vi nå heftet som lydfiler. Informasjonsheftet kan lyttes til på språkene arabisk, kurdisk sorani, dari, somali og tigrinja. Heftet er delt opp i korte lydfiler som tar for seg ett spørsmål om gangen.

Les mer

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord