Mye godt arbeid i Kompetanse for mangfold

I 2016 er det fem nye fylker som skal i gang med Kompetanse for mangfold. Mye godt arbeid har vært gjort og mye pågår fortsatt. NAFO vil gjerne bidra til å spre eksempler på god praksis til inspirasjon for andre og inviterer kommuner til videre nettverksarbeid.

Sør –Trøndelag
Fylkesmannen i Sør -Trøndelag arrangerte nylig en erfarings- og regelverkskonferanse der de tre deltakende kommunene la fram sine erfaringer. Presentasjonen fra Hitra kommune omhandler organisering i kommunen og hva man har satset på i barnehagene og skolene. Se presentasjonen fra Hitra kommune
Høgskolelektor Kjersti Nissen ved Dronning Mauds Minne holdt et innlegg om ulike faser i utviklingsarbeidet, peker på suksesskriterier og hva som er viktig i videreføringsfasen.
Se presentasjonen «Videreføring av utviklingsarbeid kompetanse for mangfold.

Rogaland
På nettsiden til Universitetet i Stavanger kan man lese om hvordan Kompetanse for mangfold er organisert i fylket. Her finnes det oversikt over storsamlinger og kveldssamlinger i tillegg til oversikt over hvem som veileder og driver utviklingsarbeidet ved de enkelte enhetene som deltar i satsingen. På siden finnes det også lenker og omtale av utfyllende fagstoff.
Les om Kompetanse for mangfold i Rogaland

NAFOs rolle i satsingen
Utdanningsdirektoratet har gitt NAFO rollen å bistå Universitet og Høgskole i Kompetanse for mangfold. Vi informerer gjerne om NAFO og vårt arbeid på storsamlinger og vi samtaler gjerne med høgskolesektoren om aktuelle temaer og relevant forskning.
NAFOs nettside

Velkommen inn i NAFOs nettverk for skoleeiere
I videreføringen av arbeidet med Kompetanse for mangfold kan det være nyttig å tilhøre et nettverk. NAFO har nettverk for informasjonsspredning, erfaringsutveksling og kompetanseheving for administrativt ansatte i kommunene. Nettverket møtes en til to ganger i året. Neste samling holdes på Hamar 25. og 26. april 2016. Vi ønsker skoleeiere som har deltatt eller deltar i Kompetanse for mangfold spesielt velkommen.
Informasjon om skoleeiernettverk