NAFO–konferansen 2020

Fellesskap og inkludering i barnehage og skole

Hvordan kan vi skape et fellesskap der alle blir sett, anerkjent og får anledning til å bli deltakere? Hvilke holdninger har vi til flerspråklighet, og hvordan kan vi benytte mangfoldet på en positiv måte? Dette ønsker NAFO å sette på dagsorden. Fellesskap og inkludering i barnehage og skole blir derfor hovedtema på neste NAFO-konferanse.

Hold av datoene!

Konferansen holdes 26. og 27. mars 2020 på OsloMet – storbyuniversitetet. Program og informasjon om konferansen blir lagt ut på vår hjemmeside i løpet av desember. Påmeldingen vil skje i begynnelsen av januar, og da er det «førstemann til mølla»–prinsippet som gjelder. Følg med på hjemmesiden!

Glimt fra programmet

Her ser dere glimt av noen av temaene som vil bli tatt opp på konferansen:
Ordsky med stikkord fra konferansen
 

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord