NAFO søker ny senterleder

NAFO bidrar til at mangfold og flerkulturelle perspektiver ivaretas i hele utdanningssystemet. Vil du lede arbeidet i vårt viktige samfunnsoppdrag?

NAFO bidrar til at mangfold og flerkulturelle perspektiver ivaretas i hele utdanningssystemet. Vil du lede arbeidet i vårt viktige samfunnsoppdrag?

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er organisert som en selvstendig enhet ved OsloMet under Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Senteret skal gjennom sitt nasjonale mandat bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver ivaretas i hele utdanningssystemet fra barnehage til og med høgskole-/universitetsnivå i Norge. Senteret utvikler og tilbyr en rekke flerspråklige nettressurser, arrangerer kurs og konferanser og arbeider med kompetanseutvikling og veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole og PPT. Senteret er med i mange nettverk, både nasjonalt og internasjonalt.

Om stillingen

Som senterleder får du en sentral rolle med direkte ansvar for å lede og utvikle NAFO, samarbeide med nasjonale og internasjonale instanser, samt ansvar for eget lederteam. I tillegg vil du være personalleder for p.t. 17 engasjerte medarbeidere. Du rapporterer til dekan ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og vil være en del av ledergruppen ved fakultetet. 

Stillingen er fast og ønsket oppstart er fra 1. januar 2023.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • være faglig og administrativ leder med ansvar for kvalitet, veiledning og utvikling
  • utvikle og drifte NAFO, i tråd med nasjonale utdanningsmyndigheters-, universitetets- og fakultetets strategier
  • videreutvikle samarbeid og nettverk med sentrale partnere på fakultetet, i utdanningssektoren, næringsliv og nasjonale utdanningsmyndigheter
  • fremme og ivareta en positiv, ambisiøs og inkluderende organisasjonskultur for NAFOs medarbeidere
  • representere NAFO i relevante fora, internt og eksternt, nasjonalt og internasjonalt

Vi søker deg som har

  • høyere utdanning på master- eller hovedfagsnivå innen flerkulturell pedagogikk, norsk som andrespråk eller tilsvarende
  • ledererfaring fra komplekse kunnskapsorganisasjoner
  • inngående kjennskap til hvordan flerspråklige og flerkulturelle perspektiver ivaretas og utvikles i barnehager, skoler og høyere utdanning
  • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Søknadsfristen er 10. oktober. Les mer og send inn søknad.