Andrespråkslæring i barnehagen

I sitt doktorgradsarbeid har Gunhild Tomter Alstad (UiO) analysert barnehagen som språkarena. Hun har sett på tre barnehagelæreres praksis når de skal lære barn et nytt språk. Alstad understreker at barna ikke lærer andrespråk bare ved at de går i barnehage. Barnehagen må legge til rette for språklæring, og dette forutsetter gode fagkunnskaper og metodisk bevissthet hos barnehagelærerne.

Språklæring i alle aktiviteter og lek
Alstad hevder at det er behov for systematisk språkarbeid i barnehagen, men at dette ikke nødvendigvis trenger å være planlagte, voksenstyrte aktiviteter. Språklæringen bør integreres i alle barnehagens aktiviteter og i lek.

Les artikkelen «Myte at barnehagebarn lærer nytt språk automatisk»

Forskning.no skriver også om Alstads forskning, og lenker videre til flere interessante artikler. Blant annet at språkkompetansen til minoritetsspråklige ansatte i barnehagene bør utnyttes mer.

Les artikkelen «Språk brukes ikke som ressurs i barnehagene»