Ny kompetansepakke om tospråklig fagopplæring

Er du skoleeier eller arbeider i skolen og ønsker å vite mer om hva tospråklig fagopplæring er? Utdanningsdirektoratet har laget en digital kompetansepakke om temaet.

mann med headset sitter foran laptop og studerer
Foto: Antonioguillem / Adobe Stock

Er du skoleeier eller arbeider i skolen og ønsker å vite mer om hva tospråklig fagopplæring er? Da er Utdanningsdirektoratets nye, digitale kompetansepakke om tospråklig fagopplæring kanskje noe for deg? Formålet med pakken er å gi en oversikt over regelverket knyttet til tospråklig fagopplæring.

Målgruppe

Det er skoleeier som har ansvaret for at skolene gir de elevene som har rett til det, særskilt språkopplæring. Kompetansepakken er derfor primært laget for de som jobber på skolen eller på skoleeiernivå, i kommunen eller fylkeskommunen.

Kompetansepakke med fem moduler

  • Modul 1 gir svar på hva tospråklig fagopplæring er, og knytter det til særskilt språkopplæring slik det er uttalt i Opplæringslovens § 2.8 for grunnskolen og § 3.12 for videregående opplæring.
  • Modul 2 tar for seg vilkårene for å få tospråklig opplæring, blant annet hvor lenge en elev har rett til slik opplæring.
  • Modul 3 handler om saksgangen, om krav til kartlegging og hva enkeltvedtaket skal inneholde.
  • Modul 4 inneholder en film der vi ser hvordan tospråklig fagopplæring kan foregå i en naturfagtime på 6. trinn.
  • Modul 5: Når man har gått gjennom alle fire modulene og markert dem som ferdige, oppnår man i den femte modulen et diplom fra Utdanningsdirektoratet.

God innføring i regelverket

Kompetansepakken gir en god innføring i regelverket omkring tospråklig fagopplæring. Ettersom regjeringen ønsker å sette i gang tiltak for å øke bruken av tospråklig fagopplæring, er Utdanningsdirektoratets kompetansepakke et viktig første steg i dette arbeidet.

Hvor finner jeg kompetansepakken?

Utdanningsdirektoratets kompetanseportal inneholder en rekke kompetansepakker som man kan melde seg på. Under støtte til arbeid med regelverket er det en kompetansepakke som dreier seg om tospråklig fagopplæring. 

Lenke til Utdanningsdirektoratets kompetanseportal

Gratis, men krever innlogging

Kompetansepakkene er gratis og man kommer inn ved å logge seg på gjennom FEIDE-portalen eller ved å opprette en egen bruker.

Les mer

Les mer om tospråklig fagopplæring