Ny ordning med utdanningsstipend til lærere

Stipendordningen for minoritetsspråklige lærere er slått sammen med Utdanningsdirektoratets ordning med utdanningsstipend for PPU og YFL.

Stipendordningen for minoritetsspråklige lærere, som NAFO tidligere har hatt ansvaret for, er slått sammen med ordningen med utdanningsstipend til PPU og YFL. Det nye stipendet heter utdannings- og rekrutteringsstipend. 

Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Skoleeiere som allerede har fått tilsagn om stipendmidler for navngitte stipendmottakere studieåret 2020/2021 eller tidligere år, og takket ja til dette, skal ikke søke på nytt.

Det er utdanningsdirektoratet som har ansvaret for det nye stipendet. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på deres nettside.

Utdannings- og rekrutteringsstipend (udir.no)