Ny veileder om flerspråklig arbeid i barnehagen

NAFO har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veileder om flerspråklig arbeid i barnehagen med forslag til aktiviteter, refleksjonsspørsmål og tips til videre fordypning.

Språklig mangfold – en berikelse for alle barn i barnehagen!

Rammeplanen sier at personalet skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte at flerspråklige barn bruker sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/ samiskspråklige kompetanse.

På bakgrunn av dette har NAFO på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet veilederen Språklig mangfold- en berikelse for alle barn i barnehagen! Veilederen løfter fram og konkretiserer hvordan personalet i barnehagen kan arbeide for at det skal bli et levende flerspråklig miljø i barnehagen.

Aktiviteter, refleksjonsspørsmål og videre lesing

I veilederen finnes forslag til aktiviteter personalet kan gjøre sammen med barna. Vi har laget refleksjonsspørsmål som personalet kan samtale om, på bakgrunn av sine ulike erfaringer i møte med barn og foreldre. Det finnes også tips til videre fordypning, enten til nettbaserte ressurser eller annen faglitteratur.
 
Vi håper veilederen vil inspirere til arbeidet med språklig mangfold i barnehagen.

Last ned veilederen:

Språklig mangfold- en berikelse for alle barn i barnehagen! (pdf)