Tiltak for integrering

Opplæring

Inkludering som valgfag? NAFO 2019
Toppkarakter i norsk etter bare tre år i Norge Nrk 2016
Skole normaliserer asylbarns hverdag Utdanning 2016
Enslige mindreårige får god opplæring i Bodø NAFO 2016
Nyankomne elever – en god mottakelse NAFO 2015
Allanengen skole Kristiansund
Førde barneskule Førde
Fra musikk til språk Bergen kommune

Kommuner

Biblioteket ble språkredningen til Alhasan Nrk 2016
Kulturskolen i Ås er drivkraft i inkluderingsarbeid NAFO 2014
Integrering av innvandrere er ikke en kontorjobb Forskning.no 2014
Informasjon til flyktninger om fritid Voss kommune 2015
Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger Alta kommune 2014-2016

Fritid

Fargespill Fargespillkonseptet er lisensiert til flere kommuner i både Norge og Sverige.
Internasjonalt kor i Førde NAFO 2015
Fargerik idrett i Vadsø Nrk 2016
Vard-modellen Fotballklubben Vard Haugesund
Musikkverksted for unge asylsøkere Jeunesses Musicales Norway Gol 2015
Hitra friidrettsklubb Nrk 2015
Opplevelseskortet – gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter 2015
Idrett og inkludering NAFO 2015

Frivillighet

Folk flest må bidra i hverdagsintegrering Nrk 2016
Øvelseskjører med flyktninger Nrk 2016
Bygdefolket stiller opp for asylsøkere Nrk 2016
Aktiviteter med barn i asylmottak og flyktningbakgrunn Redd barna
Frivillig sektor som integreringsarena IMDI 2012
Nattergalen – vellykket mentorordning for minoritetsspråklige barn Regjeringen 2012

Tilskudd

Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
Integreringstilskudd til kommunene
Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller omsorgssenter
Mangfold og inkludering – en støtteordning for barn og unge
IMDI tilskudd – til frivillig virksomhet og virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor
UDI tilskudd– til aktiviteter for barn og unge som bor i asylmottak
I tillegg har mange kommuner og fylkeskommuner midler det kan søkes på

Mosaik Førde
Nyankomne ungdommer - pingpong bilde Utdanningsnytt - vent på godkjenning
Namsos
break dance

Lek med ass.
gym flerspråklige verb

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord