Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige barn i Vadsø kommune

Vadsø kommune har lang tradisjon i å ta imot flyktninger og asylsøkere. De siste årene har ca. 40 minoritetsspråklige barn årlig hatt plass i barnehagene.

Barna har ulik bakgrunn når det gjelder alder, opprinnelsesland, oppholdstid i Norge og språklige ferdigheter. Mangfoldet gir nye utfordringer til barnehagepersonalet. Kommunen har derfor utviklet et program for å gi struktur, systematikk og langsiktighet til arbeidet i barnehagene, og for å øke personalets kompetanse.
Les mer på kommunens hjemmeside her.

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord