Nye filmer om språk

Språk er en gave fra mor og far er tittelen på en danskprodusert film på åtte språk om hvordan foreldre kan støtte barna sine når de vokser opp med mer enn ett språk. Filmen er på dansk, albansk, arabisk, engelsk, somali, tyrkisk og urdu.

Filmen er laget til foreldre. Alle barn skal lære språk. Noen barn skal lære flere språk når de er helt små. Å utvikle barnas språk er et felles ansvar for foreldre og pedagoger.

Film og ideer til språkarbeid
Det er også laget tips og ideer til språkstimulerende arbeid for foreldre og barnehageansatte. Last ned filmene og les mer om filmen og tipsene.

Ressurser fra NAFO
NAFO har samlet ressurser om samarbeid med foreldre og om språkarbeid.
Les mer på NAFOs barnehagesider.