Tema Morsmål / morsmal.no

morsmål.no er et nettsted for ansatte i barnehage og skole, og for alle som arbeider for å utvikle språklig og kulturelt mangfold i utdanningsløpet som barn og elever kan kjenne seg igjen.

Gratis flerspråklige ressurser

Morsmål.no skal være et nettsted som tilbyr gratis flerspråklige ressurser til bruk i barnehage og skole. Nettstedet skal samle og utvikle ressurser for morsmålsstøttet og flerspråklig arbeid i barnehagen og morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring i skolen. Eksempler på ressusrer er tospråklig undervisingsopplegg i skolens fagområder, sanger, fortellinger, rim og regler eller lenker til andre ressurser og nettsteder som er relevante for målgruppen. Utvalget av språk er basert på statistikk fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI).  ​

Samarbeid med praksisfeltet

Gjennom NAFOs arbeid får morsmal.no stadig innspill fra fag -og praksisfeltet. NAFO har samarbeid med tospråklige lærere og tospråklig personal i barnehager som utvikler tospråklige undervisningsopplegg og tospråklige ressurser. På den måten kan vi være en nettside som oppfattes relevant for ansatte i barnehage og skole og for alle som arbeider for å utvikle språklig og kulturelt mangfold i utdanningsløpet. I tillegg ønsker vi å formidle flerspråklige ressurser som er utviklet og laget av andre, og som kan inspirere til flerkulturelt og flerspråklig arbeid i barnehage og skole.

Bakgrunn

I Stortingsmelding 23. (2007-2008) Språk bygger broer, initierte Kunnskapsdepartementet et nordisk samarbeid om digitale læringsressurser på ulike språk. Sverige hadde siden 2001 hatt et nettsted som het Tema modersmål, og Norge ønsket å lage en norsk versjon av dette nettstedet. Utdanningsdirektoratet fikk i 2009 i oppdrag å samarbeide med Sverige om å utvikle et lignende norsk nettsted. Den norske versjonen ble lansert 22. oktober 2009, og fra 1. januar 2011 overtok NAFO ansvaret. Arbeidet med Tema Morsmål ledes av NAFO, som drifter og utvikler innholdet på nettstedet.

Vi jobber med morsmål.no

Lene Østli

Seniorrådgiver
lenos@oslomet.no

Ingeborg Berven Sundt

Rådgiver
ingebsu@oslomet.no

Portrettfoto av Elise Wagner Finnanger, kvinne med langt, lyst hår.

Elise Wagner Finnanger

Rådgiver
elisewag@oslomet.no

Sissel_persen_BW_lav

Sissel Persen

Rådgiver
sisp@oslomet.no