Skoleeiernettverk i Tromsø april 2019

for kommunale og fylkeskommunale skoleeiere

Torsdag 25. april
 • Velkommen til Tromsø og NAFOs skoleeiernettverk! v/ Elin Jørgensen, leder i utdannings- og oppvekstkomiteen i Tromsø kommunestyre
 • Hva skjer i Tromsø? Blant annet om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune v/ Marit Strand Hågensen, Troms fylkeskommune og Marit Stensen, Tromsø kommune
 • Flerspråklighet i skolen fra et språkforskerperspektiv v/ Isabel Nadine Jensen og Nadine Kolb, Flere språk til flere, Universitetet i Tromsø
 • Nytt fra NAFO: Overgangen til OsloMet som en del av Lærerutdanningen oppleves som positiv. NAFO får fortsatt oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. NAFO avvikler ordningen med fokusvirksomheter, men opprettholder kontakten med praksisfeltet gjennom samarbeidsvirksomheter. En samarbeidsvirksomhet er en virksomhet som har et konkret samarbeid med NAFO om utvikling av ressurser eller deltar i prosjekter i regi av NAFO. Det vil bli avholdt fagdager høsten 2019. NAFO drifter fortsatt nettsidene Tema Morsmål og Skolekassa. Fra høsten 2019 åpner NAFO for flere deltakende skoler i prosjektet Fleksibel opplæring.
 • «Integrering gjennom kunnskap», Regjeringens strategidokument 2019 – 2022 v/ Synne Nordmark Børstad og Mona Dia, Kunnskapsdepartementet
 • Fagfornyelsen og minoritetsspråklige elever v/ Dag Fjæstad, NAFO
 • Kompetanseheving og stipendordning for tospråklige lærere v/ Kristin Lund, NAFO
Fredag 26. april: Kommunale skoleeiere

Stikkord: Erfaringsdeling, organisering, innspill og refleksjoner om fagfornyelsen og regjerningens strategidokument

 • Overordnet om struktur i Tromsø, tildeling og ansvar v/ Marit Stensen, rådgiver Tromsø kommune
 • Innføringsklassene i kommunen, organisering og temaplan, morsmålslærere og deres rolle, kompetanseheving v/ Eva Lill Høgås, fagleder Tromsø kommune
 • Digital læring og fagfornyelsen – et praktisk eksempel v/ Marit Midtskog, rektor ved FBU Sandnes
Fredag 26. april: Fylkeskommunale skoleeiere

Stikkord: Erfaringsdeling, kombinasjonsklasser,

 • Orientering om arbeidet på Ishavsbyen vgs og i Troms fylke v/ Janne Arntsen (Ishavsbyen vgs) og Marit Strand Hågensen (Troms fylkeskommune)
 • Oppsummering av en undersøkelse gjort om kombinasjonsklassene i Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold v/ Dag Fjæstad, NAFO
 • Samarbeid på tvers av fylker v/ Arbeidsutvalget