Bildetema

Illustrasjonsbilde av noen temaer i BildetemaBildetema er en flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner, tekst og innlest lyd inndelt etter tema. Bildetema finnes på 40 ulike språk og kan benyttes for språklæring og sammenligning av språk i både barnehage, skole og voksenopplæring. Ressursen benyttes også i nabospråksundervisning.

Bakgrunn

Bildetema inngikk først som en del av de trykte LEXIN-ordbøkene som ble gitt ut av den svenske Skolöverstyrelsen i 1984. På 90-tallet ble Bildetema digitalisert, og det ble inngått et samarbeidmellom utdanningsmyndighetene i de tre skandinaviske landene om utviklingen. I dag bidrar alle landene med det språklige innholdet, og applikasjonen driftes og videreutvikles i Norge. Det norske Utdanningsdirektoratet hadde ansvaret inntil det ble overført til NAFO i 2019.