Fleksibel opplæring


Målet med prosjektet Fleksibel opplæring er å prøve ut om og hvordan man kan tilby tospråklig fagopplæring via nettbaserte løsninger. Utprøvingen startet i januar 2017, og fra høsten 2018 ble prosjektet videreført i en toårig pilot. Fleksibel opplæring startet som et tilbud til elever i ungdomsskolen, men vi har også åpnet for at deltakere i grunnskole for voksne og kombinasjonsklasser kan delta. I skoleåret 2017/18 var det ca. 120 elever med i prosjektet, skoleåret 2018/19 var det om lag 200 elever, og i 2019/20 er det ca. 300 elever som deltar. I piloten tilbys tospråklig fagopplæring på språkene arabisk, somali og tigrinja i fagene matematikk og naturfag. Vi håper å kunne utvide med flere språk, flere fag og flere elever etter hvert.

Bakgrunn for prosjektet

Det er et stort behov for tospråklig fagopplæring, spesielt for nyankomne elever. Kommunene klarer i ulik grad å dekke minoritetsspråklige elevers behov for tospråklig fagopplæring, selv om opplæringsloven gir minoritetsspråklige elever som ikke har tilstrekkelig ferdigheter i norsk rett til dette (les mer om særskilt språkopplæring her). Prosjektet er ikke ment som en erstatning for tospråklige lærere, men er et tilbud til skoler som ikke har klart å skaffe tospråklige lærere i arabisk, somali og tigrinja.

Tilbudet til elevene

Elevene som deltar i prosjektet får mulighet til å snakke med lærere på sitt morsmål gjennom nettbaserte løsninger. Elevene kan delta på planlagte undervisningsøkter eller ta kontakt med nettlærerne når de har behov for støtte på morsmålet. Fleksibel opplæring er et tilbud i tillegg til ordinær undervisning, og det er den lokale læreren som har det faglige ansvaret. Et godt samarbeid mellom nettlærerne og lærerne i klasserommet er nødvendig for at prosjektet skal lykkes. Elevene får tilgang til en tospråklig plattform med læringsressurser på norsk og morsmål. På plattformen finner man opplæringsvideoer, tekster, oppgaver og ordlister.

Et samarbeidsprosjekt

NAFO har ansatt sju tospråklige lærere som jobber i prosjektet. Nettlærerne jobber både med undervisning av elevene og utvikling av læringsressursene. For å bygge opp og tilpasse plattformen har vi samarbeidet tett med Senter for IKT i utdanningen. I tillegg har vi et samarbeid med Naturfagssenteret og Matematikksenteret som blant annet jobber med utvikling av ordlister som gir enkle forklaringer på sentrale fagbegreper innenfor matte og naturfag. Ordlistene lages med bistand fra Språkrådet.

Prosjektet vekker oppmerksomhet

Fleksibel opplæring blir lagt merke til også utenfor Norge. Prosjektet blir presentert på nordiske og internasjonale konferanser, og ble foreslått for den internasjonale organisasjonen Act Now som et eksempel på promising practice i Norge. I den forbindelse ble det laget en film om Fleksibel opplæring som ble vist på en internasjonal konferanse i Wien.

Kriterier for deltakelse i prosjektet

  • Hovedmålgruppen i prosjektet er elever som går i 8. og 9. trinn, enten i ordinær opplæring eller innføringstilbud, som har behov for tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag. I tillegg kan elever i innføringstilbud i videregående opplæring, for eksempel i kombinasjonsklasse, og deltakere i grunnskole for voksne delta i prosjektet.
  • Kommunen/fylkeskommunen må ha forsøkt å få tak i tospråklige lærere, men ikke klart det i ett eller flere av språkene (arabisk, somali og tigrinja). Kommunen/fylkeskommunen kan bare melde på elever i de språkene de ikke har tospråklig lærer i.
  • Kommunen/fylkeskommunen må bruke Feide.

Meld interesse for Fleksibel opplæring skoleåret 2020/2021

Vil din skole, kommune eller fylkeskommune vite mer om Fleksibel opplæring? Få mer informasjon om deltakelse i skoleåret 2020/2021 ved å fylle inn dette nettskjemaet.
 

Kontaktpersoner

Marit Lunde

Marit Lunde

Prosjektleder
67 23 53 22
marit.lunde[at]oslomet.no

Sigridur Vilhjalmsdottir

Prosjektmedarbeider
67 23 60 18
sigridur[at]oslomet.no

Kristin Lund

Prosjektmedarbeider
67 23 58 82
kristin.lund[at]oslomet.no

Viktoria Holund

Prosjektmedarbeider
viktoria[at]oslomet.no

Nettlærere

Sid Omar M. Ahmed

Nettlærer somali

sidomar.ahmed[at]oslomet.no

Sanaa Ezzat

Nettlærer arabisk
67 23 58 80
sanaa.ezzat[at]oslomet.no

John Sium

Nettlærer tigrinja

john.sium[at]oslomet.no

Amer Zeiad Ayoub

Nettlærer arabisk

amerzeia[at]oslomet.no

Fotografi av Ilham Ahmad

Ilham Daher Ahmad

Nettlærer somali
67 23 76 11
ilhamdah[at]oslomet.no

Gada Omar A. Al-Ani

Nettlærer arabisk
67 23 55 62
gadaomar[at]oslomet.no

Eden T. Teklemichael

Nettlærer tigrinja
67 23 83 09
edentewe[at]oslomet.no

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord