Hjem-skole samarbeid

Kunnskapsdepartementet ga våren 2009 Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utprøve ulike former for foreldresamarbeid på skoler med mange minoritetsspråklige elever. Utdanningsdirektoratet ga Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ansvaret for å lede prosjektet.

Tredelt oppdrag

  1. Undersøke hvilke modeller for foreldresamarbeid som eksisterer på skoler i ulike deler av landet og gi en vurdering av disse.
  2. Gjennomføre prosjektet på utvalgte prosjektskoler i perioden 2009 – 2011
  3. Evaluere prosjektet og spre informasjon om modellene som er utviklet på nasjonalt plan

Sju skoler deltok i prosjektet: Fjell skole i Drammen, Hagaløkka skole i Asker, Storhamar skole på Hamar, Tøyen skole i Oslo, Verdensmester’n ved Larvik læringssenter, Strømmen videregående skole i Akershus og Årstad videregående skole i Hordaland.

Skolene utviklet en rekke tiltak for å få til et bedre samarbeid med spesielt minoritetsspråklige foreldre. Foreldre utgjør en viktig ressurs for elevenes læringsmuligheter og utvikling, og de ulike tiltakene la vekt på å benytte ressursene i foreldregruppa i aktiviteter og samhandling.

Filmer fra prosjektet
Samarbeid om lesing
Skole-hjem samarbeid i grunnskolen
Skole-hjem samarbeid på videregående trinn

Prosjektrapport: «Hjem-skole samarbeid»