Kompetanseutviklingsprosjekt om språklig og kulturelt mangfold i barnehagene

NAFO gjennomfører kompetanseutviklingsprosjekter for barnehageansatte i alle landets fylker i 2008-2009, og ca 350 barnehager deltar i prosjektet. Det er knyttet til Kunnskapsdepartementets Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010 og tiltak 6 i Strategiplan «Likeverdig opplæring i praksis!»

Kompetanseutviklingen er et samarbeid mellom NAFO, som er prosjektleder, høgskoler/universiteter, fylkesmenn og kommuner/barnehager. Målet er å styrke deltakernes kompetanse innen flerkulturelt arbeid og tospråklig opplæring i barnehagen.

Kompetanseutviklingsprosjekt rapport 2007-2008
Kompetanseutviklingsprosjekt rapport 2009-2010
Prosjektevaluering: Rambøll Management 2010

Strategiplan: «Likeverdig opplæring i praksis!»
Sluttrapport: «Likeverdig opplæring i praksis! Veien videre.»

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord