LEXIN

De flerspråklige LEXIN-ordbøkene er laget for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen og deltakere i voksenopplæringen. Oppslagsordene er valgt ut spesielt for disse målgruppene. LEXIN finnes på bokmål, nynorsk og 18 andre språk. I ordbøkene finner man informasjon om hvilken ordklasse ordet tilhører, enkle forklaringer og eksempler på vanlig bruk og idiomatiske uttrykk. I tillegg kan man se hvordan ordet bøyes og uttales. En del av oppslagsordene er også illustrert med bilder, og man kan lytte til innholdet på bokmål og nynorsk ved hjelp av talesyntese.

LEXINs logo

Bakgrunn

Det norske LEXIN-prosjektet tok opprinnelig utgangspunkt i de svenske LEXIN-ordbøkene. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet var initiativtaker og oppdragsgiver da det norske prosjektet ble satt i gang ved Norsk termbank, som var en forløper til Uni Research Computing, i 1996. Prosjektarbeidet fortsatte på samme sted på oppdrag fra Nasjonalt læremiddelsenter fra 1999 og Utdanningsdirektoratet fra 2004. I 2019 ble LEXIN-ordbøkene overført til OsloMet, hvor arbeidet ledes av NAFO.

Pågående arbeid

I 2019 ble LEXIN oppdatert og relansert med ny visuell profil og mer mobilvennlig design. Siden ble også rustet opp for å håndtere flere brukere. Et arbeid med revisjon og kvalitetssikring av innholdet i ordbøkene pågår. LEXIN er under utvikling, og vi setter stor pris på tilbakemelding fra brukerne om både innhold og teknisk funksjonalitet. Send gjerne tilbakemeldinger via e-post til support@lexindrift.atlassian.net