Morsmål som andrespråk

Bakgrunn for prosjektet
I strategiplanen ”Likeverdig opplæring i praksis!” står det at ”Soria Moria-erklæringen peker på at tospråklighet er en ressurs i en globalisert verden. God språkopplæring er en nøkkel for minoritetsspråklige barn og elever til å lykkes i utdanning og arbeidsliv”.

Tiltak 9: Forsøk med morsmål som andrespråk
For elever fra språklige minoriteter vil det bli satt i gang forsøk med morsmål som andrespråk fra skoleåret 2007/2008. Forsøket inkluderer veiledning og oppfølging av skolene og dokumentasjon og følgeforskning. Erfaringene skal publiseres, slik at flest mulig kan dra nytte av utviklingsarbeidet og gode eksempler.

Målgruppe
Tospråklige elever som kan norsk godt og ikke har rett til opplæring etter § 2-8.
Elevene kan være på hvilket som helst nivå i morsmålet, alt fra å ikke kunne noe til å snakke og skrive morsmålet godt.

Mål for prosjektet
– gi minoritetsspråklige elever mulighet til å videreutvikle sin tospråklighet
– prøve ut innhold i en plan for faget morsmål som andrespråk
– prøve ut modeller for organisering av opplæring i morsmål for tospråklige elever som ikke har rett til opplæring etter § 2-8
– dokumentere gode modeller for organisering av opplæring i morsmål for tospråklige elever som ikke har rett til opplæring etter § 2-8

Sluttrapport for prosjektet Morsmål som andrespråk 2010

kartlegging russisk mai 09

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord