Opplæring av ungdom med kort botid

-et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring
 

Utprøving av modeller for særskilt språkopplæringI samarbeid med universitets- og høgskolesektoren har NAFO startet prosjekter der opplæring av ungdom med kort botid er i fokus. Høsten 2015 pågår prosjektet i Møre og Romsdal. Prosjekter er avsluttet i Buskerud, Østfold, Nord-Trøndelag, Telemark, Oppland og Hedmark. Se oversikt over skoler og kommuner nederst på siden.

Mål for prosjektet
Hovedmålet med prosjektet er å bidra til god opplæring av elever i ungdomsalder med kort botid i Norge. Kompetansehevingstiltaket skal bidra til bevisstgjøring og økt handlingskompetanse hos ledere og lærere slik at alle ungdommer får opplæring tilpasset sine forutsetninger.

Målgruppe
Målgruppen er personalet på ungdomsskoler, i videregående opplæring og voksenopplæring i flere kommuner i hvert fylke. Ved hver skole som deltar i prosjektet, er det en ressursgruppe som har ansvar for å utvikle skolens prosjekt og å spre kompetanse til resten av kollegiet.

Presentasjoner fra fagdager i Oslo
Fagdag høsten 2014
Fagdag høsten 2013

Samlinger i fylkene
Prosjektgruppene inngår i nettverk og møtes på samlinger i fylket. Prosjektenes varighet er ca. et og et halvt år og avsluttes med fylkesvise storsamlinger. Storsamlingene er åpne for alle som ønsker kompetanse om prosjektets temaer og vil inneholde faglige innlegg og tips til gode modeller og rutiner for opplæring av ungdommer med kort botid. Se presentasjoner fra fylkessamlingene:

Buskerud
Hedmark
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Oppland
Telemark
Østfold

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord