Oppland : Ungdom med kort botid

Prosjektet i Oppland ble ledet av Joke Dewilde ved Høgskolen i Hedmark i samarbeid med NAFO. Det var oppstart av Oppland-prosjektet på Gjøvik 17. april 2013. Fagdagen var åpen for lærere og ledere ved aktuelle skoleslag i hele fylket. Deltakere i prosjektet var ungdomsskoler, grunnskole for voksne og videregående skoler i 3 kommuner:

Gjøvik: Bjørnsveen ungdomsskole, Kopperud ungdomsskole, Vardal ungdomsskole, Gjøvik læringssenter og Gjøvik videregående skole
Lillehammer: Hammartun ungdomsskole, Lillehammer Læringssenter, Mesna videregående skole
Sel: Otta ungdomsskole, Otta læringssenter og Nord-Gudbrandsdal videregående skole

Samlede erfaringer fra Oppland og Hedmark

 

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord