Opplæring innenfor kriminalomsorgen og minoritetsspråklige innsatte

Prosjektet er en konkretisering av tiltak 28 i den reviderte strategiplanen ”Likeverdig opplæring i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2006–2009”.

Prosjektbeskrivelse: «Opplæring innenfor kriminalomsorgen og minoritetsspråklige innsatte»

Strategiplan: «Likeverdig opplæring i praksis!»
Sluttrapport: «Likeverdig opplæring i praksis! Veien videre.»

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord