Orddatabase for yrkesfag

NAFO har utviklet to ord- og begrepsdatabaser for yrkesfag, en for de felles programfagene på Vg1 bygg- og anleggsteknikk og en for Vg1 helse og oppvekstfag. Innholdet i databasene er utviklet i samarbeid med en gruppe faglærere fra de to utdanningsprogrammene.
NB! Ordatabasene er knyttet til kompetansemål fra utgående læreplan.

Ikke bare for elever med kort botid i Norge og begrensede norskkunnskaper

Ressursene vil være spesielt nyttige å bruke for elever med begrensede norskkunnskaper, men de kan også være nyttige for andre. Mange elever opplever at de møter nye og ukjente ord innenfor yrkesfagene, og arbeid med databasene kan hjelpe alle til å utvikle et adekvat fagspråk.

Mer enn en ordliste

En ting som skiller de to databasene fra mange andre læringsressurser, er at de knytter ord og begreper til kompetansemålene i fagene. Til de ulike kompetansemålene er det laget ulike ordlister, og dermed sier databasen noe om hvilke ord man må kunne for å nå hvert enkelt mål i læreplanene. Når elevene slår opp på et kompetansemål, kommer det fram en liste med ord som de selv skal forklare både på norsk og på sitt morsmål, og i tillegg bruke i en setning. Faglærerne vil ha tilgang til arbeidet den enkelte elev gjør, og det er mulig å gi tilbakemeldinger til elevene.

Nyttig både for elever og lærere

Gjennom å arbeide med databasene kan elevene bygge opp et nødvendig fagspråk, noe de trenger både på skolen og i arbeidslivet senere. I tillegg vil faglærere få viktig informasjon dersom elevene tar i bruk læringsressursen. Følger lærerne med på hva elevene gjør, vil de få presis kunnskap om hva den enkelte elev forstår og kan, og hva han eller hun har problemer med. Det vil gjøre det mulig å gi god tilpasset opplæring.

Gratis, men krever innlogging

Databasene kan brukes fritt, men det kreves innlogging. Skoler som ønsker å bruke ressursen, kan henvende seg til Dag.Fjastad@oslomet.no.