Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Språkløftet og Utviklingsprosjektet var to tiltak knyttet til strategiplanen ”Likeverdig opplæring i praksis!”. Ni kommuner deltok i prosjektene: Bærum, Drammen, Fredrikstad, Oslo (fem bydeler), Skedsmo, Skien, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Prosjektene ble avsluttet i 2011.

Prosjektets målsetning

Hensikten med Språkløftet var å fremme gode språkferdigheter på både morsmål og norsk, samt sosial kompetanse. I hver kommune ble et antall barn fulgt i fire år, fra helsestasjon, over i barnehage og to år i skole. Tiltaket inkluderte også foresatte. Et viktig element i prosjektet var å bidra til god sammenheng mellom barnehage og skole.

Formålet med Utviklingsprosjektet var å stimulere skoler med mange minoritetsspråklige elever til å håndtere de spesielle utfordringene som disse skolene har, og å bedre elevenes utbytte av opplæringen og dermed resultatene deres. I begge prosjektene inngikk kompetanseheving som en del av satsingen.

Les NAFOs samlerapport: «Sammen om språk»
Se filmen Språkløftet i Drammen kommune