Språkløftet og Utviklingsprosjektet

 
satsing på leseutviklingSpråkløftet og Utviklingsprosjektet var to tiltak knyttet til strategiplanen ”Likeverdig opplæring i praksis!”. Ni kommuner deltok i prosjektene: Bærum, Drammen, Fredrikstad, Oslo (fem bydeler), Skedsmo, Skien, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Prosjektene ble avsluttet i 2011.

Les rapporter fra kommunene
Les NAFOs samlerapport: «Sammen om språk»
 

Prosjektets målsetning
Hensikten med Språkløftet var å fremme gode språkferdigheter på både morsmål og norsk, samt sosial kompetanse. I hver kommune ble et antall barn fulgt i fire år, fra helsestasjon, over i barnehage og to år i skole. Tiltaket inkluderte også foresatte. Et viktig element i prosjektet var å bidra til god sammenheng mellom barnehage og skole.

Formålet med Utviklingsprosjektet var å stimulere skoler med mange minoritetsspråklige elever til å håndtere de spesielle utfordringene som disse skolene har, og å bedre elevenes utbytte av opplæringen og dermed resultatene deres.
I begge prosjektene inngikk kompetanseheving som en del av satsingen.
 

Spredning av gode erfaringer
To av de deltakende kommunene i Språkløftet, Fredrikstad og Tromsø, har samarbeidet med NAFO og ledet nettverk i sine fylker. Fredrikstad etablerte et nettverk med Halden og Råde kommune. Tromsø startet et nettverk med Harstad og Karlsøy. Nettverkene har jevnlige samlinger med erfaringsdeling.

I løpet av november 2014 arrangerte NAFO Språkløftkonferanse i Fredrikstad og i Tromsø. Begge steder ble konferansen avsluttet med flerspråklige fortellinger på somalisk og norsk, polsk og norsk. Fortellerne fra Fortellerhuset i Oslo holdt før på dagen en fortellerstund for barn fra barnehage og skole. Se og hør flerspråklige fortellinger her

Konferanse 6. november 2014 i Fredrikstad
Språkløftet i Fredrikstad kommune
Fra barnehage til mellomtrinnet på to og flere språk v/Førstelektor Ragnar Arntzen, Høgskolen i Østfold
Videreføring av prosjektet ved Trara skole i Fredrikstad
Erfaringer fra Halden kommune
Erfaringer fra Råde kommune
Å anerkjenne mangfold, foredrag v/ Førstelektor Kari Spernes, Høgskolen i Østfold

Konferanse 26. og 27. november 2014 i Tromsø
Ja til flerspråklighet! v/ Kristine Bentzen, Flere språk til flere, UiT
Erfaringer fra Tromsø kommune
Erfaringer fra Karlsøy kommune
Kan de norsk? Et studium av flerspråklige barns bruk av norsk som andrespråk i barnehagen, v/ Marit Sundelin, UiT
Erfaringer fra Harstad kommune
Samarbeid og involvering av foreldre i arbeidet med flerspråklige barns språkutvikling i barnehage og skole v/ Anja Pesch, UiT

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord