Ungdom med svak grunnopplæring fra hjemlandet og kort botid i Norge

Jf. tiltak 20 i strategiplanen «Likeverdig opplæring i praksis!» (tidligere tiltak 25).

Prosjektet består av tre deler: en kartlegging av opplæringstilbudet som tilbys elevgruppa, utvikling av et kartleggingsverktøy og utprøving av ulike opplæringsmodeller for elevgruppa i videregående skole og i voksenopplæringen.

Mandat for prosjektet
Delrapport

Strategiplan: «Likeverdig opplæring i praksis!»
Sluttrapport: «Likeverdig opplæring i praksis! Veien videre.»

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord