Utprøving av modeller for særskilt språkopplæring

Jf. tiltak 4 i strategiplanen «Likeverdig opplæring i praksis!»

Prosjektets tre hovedområder

  1. Familielæring (læringssituasjoner med deltakere fra flere generasjoner).
  2. Språkopplæring i barnehagen og i skolen på ulike nivåer.
  3. Fokus på overganger mellom nivåer og samarbeid mellom forvaltningsnivåer.

Prosjektbeskrivelse
Prosjektrapport
Modellbeskrivelser

Strategiplan: «Likeverdig opplæring i praksis!»
Sluttrapport: «Likeverdig opplæring i praksis! Veien videre.»