Utvikling av PPTs kompetanse i flerkulturelle emner

Jf. tiltak 13 i strategiplanen «Likeverdig opplæring i praksis.PP- tjenesten er skoleverkets rådgivingstjeneste i forhold til å tilrettelegge opplæring for elever med særskilte behov. Dette innebærer både å gi barnehager og skoler råd og veiledning i forhold til kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling, organisering av tiltak, så vel som utredning og sakkyndig vurdering i forhold til den enkelte elev.

Målet med prosjektet var å øke PPTs kompetanse i å ivareta minoritetsspråklige elevers behov. Dette gjaldt både i system- og utredningsarbeidet. Utvikle og spre erfaringer fra gode eksempler på PPTs arbeid i samarbeid med barnehager og skoler. Målgruppene for prosjektet var PPT og ledere og lærere i barnehager og skoler. Prosjektet er nå avsluttet.

Strategiplan: «Likeverdig opplæring i praksis!»
Sluttrapport: «Likeverdig opplæring i praksis! Veien videre.»

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord