Nettverk barnehage

NAFO har gjennom mange år hatt et bredt samarbeid på barnehagefeltet gjennom ulike nettverk og prosjekter, blant annet gjennom Tema Morsmål. NAFO arrangerer ulike fagsamlinger og konferanser der ansatte i barnehage møtes for kompetanseutvikling og utveksling av erfaringer.

Samarbeidsbarnehager

Kontaktperson:

Ingeborg Berven Sundt

Samarbeid med nasjonale senter

NAFO samarbeider med de andre nasjonale sentrene i opplæringen om ressurser for barnehage. Les mer om samarbeidet med nasjonale sentre.