Nettverk grunnskole

NAFO samarbeider med kommuner og grunnskoler i hele Norge gjennom NAFOs kommunale skoleeiernettverk, Tema Morsmål og prosjektet Fleksibel opplæring. NAFO inviterer årlig til fagsamlinger der ansatte i grunnskolen kan møtes for kompetanseutvikling og utveksling av erfaringer.

Samarbeidsskoler