Bankgata ungdomsskole, Bodø

Bankgata skoleBankgata ungdomsskole har vært fokusskole siden 2005. Skolen er den eneste mottaksskolen for nyankomne ungdommer i grunnskolealder i Bodø kommune. 15 prosent av våre elever har vedtak om særskilt språkopplæring. I tillegg har vi elever som er flerspråklige, men følger den ordinære opplæringen i alle fag.

Innføringstilbud

Skolen legger til rette for sosial og faglig integrering for de nyankomne fra første dag med et halvdagstilbud i grunnleggende norsk på nivå 1 (innføringsklasse) før lunsj og deltakelse i ordinær klasse etter lunsj. På skolen fokuserer vi på praktisk tilnærming til lærestoffet i det daglige. Skolen bruker entreprenørielle metoder for at ungdommer skal inkluderes raskt og lære språket effektivt.

Se film om organiseringen av innføringstilbudet her.
Se film fra innføringsklassen her.

Etablering av ny avdeling for enslige mindreårige i mottak

30.september 2015 åpnet Bankgata i samarbeid med Bodø voksenopplæring Opplæringssenter for enslige mindreårige. Alle de 40 mindreårige er tatt inn på innføringstilbud. Elevene har et fulltidstilbud med hovedfokus på norsk, men har også startet med de andre grunnskolefagene. Tilbudet omfatter også tospråklige lærere, miljøarbeider og undervisning i praktisk/estetiske fag.

Etterskoletidstilbud for flerspråklige jenter – Jentekafe

I 2006 søkte skolen om prosjektmidler for å starte opp ettermiddagstilbud for flerspråklige jenter. Dette var så vellykket at prosjektet ble videreført som en fast ordning og er fremdeles under en spennende utvikling der jentene selv tar en aktiv del i planlegging, utførelse og ledelse.

Tospråklige faglærere

Bankgata ungdomsskole har personalansvar for de tospråklige lærerne i Bodø kommune. Skoleåret 2015/2016 har vi 24 tilsatte lærere (ca 10 årsverk) som jobber på forskjellige skoler i hele Bodø kommune. Bankgata ungdomsskole har ansvar for nettverk og kompetanseutvikling for disse. På Bankgata ungdomsskole bruker vi kommunale språkpermer som dokumenterer de flerspråklige elevenes faglig utvikling.

Les artikkelen Enslige mindreårige får god opplæring i Bodø kommune
Her finner du skolens nettside