Nettverk videregående

NAFO samarbeider med fylkeskommuner og videregående skoler i hele Norge gjennom skoleeiernettverk, prosjektet Fleksibel opplæring og andre prosjekter. NAFO inviterer årlig til fagsamlinger der ansatte i videregående opplæring kan møtes for kompetanseutvikling og utveksling av erfaringer.

Fylkeskommunale nettverk

Kontaktperson: Dag Fjæstad

Samarbeidsskoler