Nettverk voksenopplæring

NAFO samarbeider med kommuner og voksenopplæringsvirksomheter ulike steder i Norge gjennom NAFOs kommunale skoleeiernettverk og Fleksibel opplæring. NAFO inviterer jevnlig til fagsamlinger der ansatte i blant annet voksenopplæring kan møtes for kompetanseutvikling og utveksling av erfaringer.

Samarbeidsvirksomheter