NAFOs samlinger våren 2020 er avlyst

Med bakgrunn i utviklingen med spredning av Koronaviruset, er det tatt en beslutning på OsloMet om å avlyse alle arrangement og unngå reisevirksomhet fram til sommeren.

NAFO-konferansen er avlyst

For å forebygge og hindre smitte avlyses derfor den planlagte NAFO-konferansen på OsloMet 26. og 27. mars. Alle påmeldte skal ha mottatt en e-post om dette.

Samling i NAFOs skoleeiernettverk avlyst

Også den planlagte samlingen i NAFOs skoleiernettverk 23. -24.4. 2020 må dessverre avlyses for å hindre smitte av koronaviruset.

Vi beklager ulempene dette medfører, og håper vi kan gjennomføre samlingene på et senere tidspunkt.