Prestrud skole satser på tospråklig opplæring

NAFOs fokusskole, Prestrud skole på Hamar, har fått et stort oppslag i siste nummer av Utdanning på grunn av sin satsing på tospråklig undervisning. Prestrud har i mange år hatt tospråklige lærere i velkomstklassen for nyankomne elever fra 1.-7. trinn i Hamar, og kan for tiden tilby opplæring på 11 ulike morsmål. I velkomstklassen jobber de temabasert og tar imot nye elever kontinuerlig gjennom året.

Tospråklige lærere
De tospråklige lærerne er ansatt i kommunen og kan jobbe på flere skoler avhengig av behov. Hamsa Ismail kom til Norge som enslig mindrårig asylsøker da han var 13 år, og har jobbet som tospråklig assistent ved skolen i flere år. Etter å ha utdannet seg ved Høgskolen i Hedmark, er han nå fast ansatt som tospråklig lærer.

Les artikkelen om Prestrud skole i Utdanning nr 21

Les om Prestrud skoles tilbud til minoritetsspråklige elever