Film: Stinta – et mangfold

Filmen er produsert av Snøball Film for NAFO i 2009
Stinta skole, Arendal
Lengde: 6.46

 
I denne filmen kommer vi rett inn på reiselivsmessa som 9. trinn ved Stinta skole i Arendal har laget. På 9. trinn går det elever med nær tilknytning til i alt 17 forskjellige land. En slik internasjonal kompetanse og mangfold ville lærerne benytte i et undervisningsopplegg.

«Stinta – et mangfold» er et prosjekt knyttet opp mot kompetansemål i både geografi og samfunnskunnskap. I tillegg ble kompetansemål fra andre fag også trukket inn. Prosjektet varte i tre uker, og sluttproduktet var en reiselivsmesse der elevene presenterte alle landene som er representerte på trinnet. Elevene valgte land som de ønsket å arbeide med, og elever med tilknytning til de ulike landene ble ressurspersoner i gruppene.

I filmen blir vi tatt med på besøk til noen av elevgruppene, og vi hører læreren kommentere hva standen bør inneholde. Hver stand skulle ha en billedpresentasjon, noen fakta om landet, noen eksempler på ord på landets språk og noen gjenstander fra landet.

I filmen ser vi at elevene har fått utdelt et oppgaveark med spørsmål de kan besvare når de besøker standen til de forskjellige gruppene. Spørsmålene dreier seg om faktakunnskap om landene på reiselivsmessa. Vi får også høre elevenes erfaringer ved å lage en slik reiselivsmesse og hva slags lærdom det har gitt dem.

Hele skolen, både barne- og ungdomstrinnet, fikk anledning til å besøke reiselivsmessa. I tillegg var reiselivsmessa åpen om kvelden for foreldrene. På noen av standene var det da anledning til å smake på matretter som var spesielle for det aktuelle landet.

«Stinta – et mangfold» er et godt eksempel på hvordan skolen kan arbeide med internasjonalisering ved å benytte elevenes erfaringer og forhåndskunnskap.
 
Spørsmål til diskusjon

  • På hvilke måter kan dere framheve mangfoldet ved deres skole?
  • I hvilke andre undervisningsopplegg kan man benytte den internasjonale spesialkompetansen som elever med minoritetsbakgrunn har med seg til skolen?

 
Ressurser