Film: Veiledning til læreplan i grunnleggende norsk

Produsert av Snøball Film for NAFO i 2011
Mesterfjellet skole, Larvik
Lengde: 7.12

Utdanningsdirektoratet har laget veiledninger for mange fag, blant annet for grunnleggende norsk. Denne veiledningen gir konkrete råd om og eksempler på hvordan du kan arbeide med læreplanen i grunnleggende norsk. Derfor omtales den som en eksempelbasert veiledning. Det er laget undervisningseksempler som passer for barnetrinn, ungdomstrinn og videregående, og det finnes eksempler på nivå 1, 2 og 3.

I filmen ser vi hvordan en lærer benytter seg av veiledningen som utgangspunkt for undervisning i grunnleggende norsk på ungdomstrinnet. Opplegget heter «Skrive om et land» og bygger på kompetansemål for nivå 2. Filmen viser hvordan læreren vektlegger ulike typer forarbeid og muntlighet før skrivearbeidet kan begynne. Læreren benytter også elevenes førstespråk som ressurs, slik at elevenes forkunnskaper kan aktiveres og manglende forståelse ikke blir en hindring.

Selve tenkemåten omkring andrespråkslæring som veiledningen er gjennomsyret av, vil gi lærere et godt utgangspunkt for egne undervisningsopplegg. Veiledningen er derfor et godt verktøy både for nye og erfarne lærere som underviser i grunnleggende norsk. Eksemplene kan lett tilpasses og også brukes i morsmålsundervisning.

Ressurser