Morsmålsdagen 2018 – Veitvet skole

Onsdag 28. februar 2018 feiret Veitvet skole den internasjonale morsmålsdagen.
NAFO hadde gleden av å være på skolen og ta del i feiringen – en skikkelig festdag!

Veitvet skole

Veitvet skole ligger i bydel Bjerke i Oslo. Høsten 2015 stod en flott ny skole ferdig og inneværende skoleår går det 620 elever ved denne 1-10 skolen. Det er elever og lærere fra 60 nasjoner representert ved skolen. Her er et mangfold av språklige ressurser, og over halvparten av elevene kan tre språk eller flere. Dette er det stor grunn til å feire!

Innholdsrik dag for hele skolen

I løpet av dagen ble det holdt tre samlinger i skolens fellesområde. Vi startet dagen sammen med elever fra 3.,5. og 9.trinn. Vi fikk høre om UNESCOs bestemmelse fra 1999 om å feire morsmålsdagen, om alle språkene på Veitvet skole, vi så en film der det ble sunget på mer enn tjue språk og vi fikk også høre noen av elevene synge på flere språk. Den flerspråklige fortellingen på Tema Morsmål om «Ansa og Bansa» ble også vist. Store og små fulgte med og hygget seg. Høydepunktet i fellessamlingen var kanskje filmen om språkrikdommen på Veitvet skole, laget og satt sammen av en av elevene i mottaksklassen. Der fikk vi virkelig et godt innblikk i den språkrikdommen skolen innehar. Også noen lærere snakket på sine morsmål på filmen, og ikke bare var det ulike språk, men også forskjellige dialekter, presentert.

Kahoot om språk

Linda Vasaasen, lærer og medlem av skolens språkteam, ledet fellessamlingene. Hun hadde også laget en spennende og lærerik kahoot om språk som elevene på mellom- og ungdomstrinnet gjorde etter fellessamlingen. Det var tydelig at elevene hadde lært om både antall språk i verden, utryddelsestruete språk og om ulike alfabet. Mange fikk også med seg informasjonen som ble gitt tidligere på dagen, og kunne svare på hva polyglot betyr og mere til.

Foreldrene deltar og bidrar

På småskoletrinnet var elevene oppmuntret til å ta med noe de ville fortelle om. Noen hadde med seg flagg, flere hadde pyntet seg med nasjonaldrakt eller landslagstrøyer til favoritt-fotballaget
På 1. trinn hadde foreldrene bidratt med mye mat fra ulike deler av verden. En mor var i full gang hele dagen og dekorerte hender med vakker henna-maling. På 3.trinn ble dagen avsluttet med foreldrefest.

Synliggjøring av mangfold

Når man kommer inn hovedinngangen ved Veitvet skole, ser man en lang rekke flagg hengt opp på en kreativ måte. På en stor hvit vegg har alle elevene hengt opp hver sin hånd klippet ut i farget papp der de har skrevet bror eller søster på sine språk. Dette skal symbolisere at alle elevene på Veitvet hører sammen og har like rettigheter, forklarte Linda på samlingen.

Språkteam

Assisterende rektor Katrin Meløy fortalte oss at de i 2016 etablerte et språkteam ved skolen. Språkteamet er sammensatt av representanter fra ledelsen og lærere på tvers av fag og trinn. Teamet skal være en pådriver for skolens arbeid med språk og elevaktiv læring. Og det er dette teamet som arrangerte morsmålsdagen for andre gang i år. Språkteamet forberedte personalet i god tid før morsmålsdagen. Gjennom tid til planlegging og en verktøykasse fikk lærere og elever gode muligheter til å forberede morsmålsdagen. Evalueringen i etterkant av morsmålsdagen viste at det hadde skjedd masse spennende og alle opplevde dagens markering som både positiv og lærerik. Elevene strålte av stolthet over deres språkkompetanse og kultur.

Anerkjennelse og tilhørighet

Veitvet skole ønsker å synliggjøre det språklige og kulturelle mangfoldet og ser dette som en ressurs for miljøet. De vil at elever og foreldre skal oppleve at det de bringer med seg av erfaringer og kunnskap skal anerkjennes. Det skaper tilhørighet og ønske om deltakelse i samfunnet.

I etterkant av morsmålsdagen vil skolen se på hvordan de kan benytte det språklige og kulturelle mangfoldet inn i det ordinære skolearbeidet. Det blir spennende å følge Veitvet skole videre.

Lenke til Veitvet skoles hjemmeside

Lenke til Veitvet skoles språkteam