Samtaleguide om barnets morsmål

Samtaleguiden er ment brukt når pedagogen ser at et flerspråklig barns språkutvikling ikke er helt som forventet, og pedagogen derfor har behov for mer kunnskap om barnets morsmålsutvikling.

På Utdanningsdirektoratets nettsider er det publisert en samtaleguide om barns morsmål. Guiden er utviklet for bruk i foreldresamtaler i barnehagen når pedagogen ser at et flerspråklig barns språkutvikling ikke er helt som forventet, og pedagogen derfor har behov for mer kunnskap om barnets morsmålsutvikling.

Betydningen av kunnskap om barnets morsmål

I samtaleguiden framheves det hvordan alle språk et barn lærer er av betydning for den samlede språktilegnelsen. Barnets ferdigheter på morsmålet er viktig for læring om verden rundt og for tilegnelsen av norsk språk. Det er av stor betydning for barnehagen å ha kunnskap om barnets morsmål. Det bidrar til å kunne gi best mulig støtte i barns språktilegnelse på begge språk.

Foreldre har verdifull kunnskap

Det finnes få egnede kartleggingsverktøy for å innhente informasjon om flerspråklige barns morsmålsutvikling. Barnas foreldre er den viktigste informasjonskilden. Foreldrene har verdifull kunnskap om barnets tidlige språkutvikling, og om det språkmiljøet barnet er en del av utenom barnehagen.

Guiden har to hovedområder

Hensikten med samtaleguiden er å gi barnehagen et verktøy til bruk i foreldresamtaler, for å få mer kunnskap om flerspråklige barns språkutvikling. Guiden fokuserer på to hovedområder: Hvordan barnehagen best mulig kan støtte og inspirere barn til å være språklig aktive, og hvordan de kan vurdere barnets samlede språkkompetanse og språkutvikling.

Samtaleguiden er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Espen Egeberg, Statped. Deler av skjemaet bygger på en samtaleguide laget av Språksenter for barnehagene i Bærum kommune (Utdanningsdirektoratet 2016).

Les mer og last ned samtaleguiden og samtaleskjema her.