Skole normaliserer asylbarns hverdag

I Utdanning 3/2016 er hovedsaken et oppslag om flyktningbarn og skoletilbud, skrevet av Kirsten Ropeid.

Nyankomne flyktningbarn i Farsund får raskt begynne i innføringsgruppe på barne- og ungdomsskolen. Her får de opplæring i grunnleggende norsk i mindre grupper, de får delta i praktiske fag med klassen på trinnet og de yngste deltar på SFO. Lærer Arna Haaland er begeistret over jobben sin: «Eg veit at mange lærarar er skeptiske til å få ansvar for heilt nye asylsøkjarar. Men dei burde få oppleve dette!» Flyktningbarn er ofte sterkt motivert for skolearbeid, og er en takknemlig gruppe å undervise.

Friminutt, lek og fadder

På skolen i Farsund får noen elever ansvar for å ta godt vare på de nye, og så veksler de på. Morsmålslærer Dalia Al Wandawi er imponert og rørt over engasjementet hos barna for å ta vel imot de nyankomne, og forteller: «Eg opplevde sjølv at barnet mitt vart invitert i bursdag andre dag på skolen.»

Så normal hverdag som mulig

En rapport fra NTNU Samfunnsforskning høsten 2015 med bakgrunn i stortingsmeldingen Barn på flukt har undersøkt barns levekår i asylmottak. Et sentralt funn i rapporten er at det viktigste for asylsøkerbarna er å ha en så normal hverdag som mulig. Barnehage og skole kan være en viktig normaliserende faktor i asylbarns liv. Rektor på Farsund skole sier: «Det aller viktigaste er eit varmt hjarte og eit ope sinn, saman med vissa om at ein utfører eit viktig samfunnsoppdrag.»

Fleksibilitet er nødvendig

Elevgruppene skifter hele tiden. Noen barn blir lenge, noen blir kort, noen blir bosatt i kommunen, andre reiser videre, og til slutt blir elevene gode nok i norsk til å slutte i innføringsklassen og kun delta i ordinær undervisning. Det gjøres organisatoriske endringer hele tiden, i takt med at noen reiser og noen kommer. Rektor Liv Landaas beundrer lærerne som tar alle endringene på strak arm.

Les mer