Skoleflinke minoritetsgutter bytter skole

Sosialantropolog Monika Rosten forsker på ungdom fra Furuset på østkanten i Oslo. Hun har blant annet undersøkt kjønnsforskjeller og utdanning. Studien viser at kjønnsforskjellene er enda større blant jenter og gutter med minoritetsbakgrunn enn blant elever med majoritetsbakgrunn. Hvorfor er det slik? Rosten peker på flere mulige årsaker.

Forventninger og kjønnsforskjeller
Blant jentene på Furuset er det normalt å være flink på skolen, mens det er mindre populært å være skoleflink blant guttene. Rosten forteller at noen av guttene som vil satse på utdanning, flytter til andre skoler for å slippe unna dårlig innflytelse fra kameratene. I tillegg kan guttene oppleve seg stigmatisert gjennom det bildet som skapes av Furuset-gutter i mediene.

Klassebakgrunn og innvandrerdriv
Skoleresultater og frafall forklares ofte med sosial bakgrunn. Har foreldrene høy utdanning, er det større sjanse for at barna gjør det bra på skolen. Dette aspektet ser ut til å slå ulikt ut hos gutter og jenter på Furuset. Blant guttene lykkes ofte de som har foreldre som er opptatt av å følge opp skolearbeidet, eller som har høy utdanning. Hos jentene derimot ser ikke klassebakgrunn ut til å ha like stor betydning.

Det er imidlertid verd å merke seg den høye andelen minoritetsungdom som tar høyere utdanning hos begge kjønn.

Les mer i artikler fra forskning.no:
Skoleflinke minoritetsgutter bytter skole for å slippe machopress

Furuset – drabantbygd med ghettostempel