Ivaretar stasjonsundervisning flerspråklige elevers behov?

To forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus, førstelektor Kirsten Palm og høgskolelektor Ruth Sejersted Stokke, har hatt et forskningsprosjekt knyttet til en undervisningsmodell som kalles Early Years Literacy Program.

Flere skoler har innført denne modellen, en form for stasjonsundervisning, der elevene jobber i grupper og veksler mellom et antall stasjoner i løpet av en arbeidsøkt. En av stasjonene er lærerstyrt der elevene får veiledet lesing. I følge forskerne ser den stasjonen ut til å fungere veldig bra, men de er mer skeptiske til hva som skjer på de stasjonene der elevene er selvstyrte og har andre oppgaver.

Undervisningsmodellen har sitt opphav i Australia og en av begrunnelsene for å innføre metoden i en del skoler, var at den var spesielt egnet for flerspråklige elever. Palm og Stokke mener imidlertid at arbeidsmåten ikke ivaretar de flerspråklige elevenes behov i tilstrekkelig grad.
Les mer her

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord