Tigrinja på Tema Morsmål

Tema Morsmål har nå fått en ny språkside på tigrinja.

Et samarbeid
Tema morsmål samarbeider med Lillehammer kommune og Lillehammer læringssenter om denne språksiden. Tigrinja har vært et etterspurt språk på Tema Morsmål, og vi er nå glade over å kunne presentere de nye sidene.

Tigrinja er offisielt språk i Eritrea og Tigrayregionen i Etiopia. Det er ni språk i Eritrea og tigrinja snakkes av cirka 10 millioner mennesker i Eritrea og i den nordlige delen av Etiopia, Tigray. Tigrinja er et semittisk språk og skrives med alfabetet geez. Alfabetet har over 200 tegn, som hver representerer forskjellige lyder.

Tema morsmål har flerspråklige læringsressurs for både barnehage og skole. Tema morsmål kan brukes på utallige måter. Nettstedet har mange ressurser som er fint å bruke i arbeid i barnehage og skole. Les mer om Tema Morsmål her.