Tilbud om fjernundervisning på ukrainsk

NAFO har utviklet et tilbud for nyankomne ukrainske elever med behov for opplæring i grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk. Søk om å delta innen 10. januar.

Fleksibel opplæring er en ordning for skoler som ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere på ukrainsk. Tilbudet er for elever som har vedtak om særskilt språkopplæring, og som har behov for grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk.

Søknadsfristen for vårsemesteret 2023 har gått ut. Det vil bli ny søknadsrunde for høstsemesteret 2023.

Om tilbudet

Fleksibel opplæring på ukrainsk består av fjernundervisning i grunnleggende norsk på ukrainsk gjennom læringsplattformen Digilær. Elevene som deltar, følger sanntidsundervisning på nett minst 40 minutter i uka, og har tilgang til tospråklig innhold på læringsplattformen. Målet med tilbudet er at elevene skal lære seg norsk ved bruk av både ukrainsk og norsk. Tilbudet gjelder fra uke 6–23 for elever fra 8. trinn–VG3 og fra uke 6–17 for elever fra 5.–7. trinn. Innholdet i tilbudet er ulikt for elevene fra 5. trinn–7.trinn og elevene fra 8. trinn og oppover: 

5.–7. trinn: Grunnleggende norsk fra uke 6–17 (10 uker) 
8. trinn–VGO: Grunnleggende norsk fra uke 6–17 og tospråklig støtte i de fagene elevene trenger hjelp til fra uke 18–23.

Målgruppe

Tilbudet er for elever fra 5.–7. trinn, 8.–10. trinn og til elever som går i videregående opplæring.

Kriterier og kostnader

Dette er kriteriene for å søke:

 • Elevene har fått vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven (§2-8 eller 3-12).
 • Elevene har behov grunnleggende norsk med støtte på ukrainsk.
 • Skolen/skoleeier har prøvd å få tak i tospråklige lærere i ukrainsk uten å lykkes.
 • Skoler som deltar i Fleksibel opplæring, må ha FEIDE-tilgang.
 • Alle elever må ha tilgang til datamaskin eller nettbrett med kamera og hodetelefoner med mikrofon.

På bakgrunn av mulig stor pågang av søknader kan det hende at skoler som søker og som dekker kriteriene, ikke får plass.

Tilbudet koster

5.–7. trinn: 2000,- (10 uker med grunnleggende norskopplæring på ukrainsk) 
8.–VG3: 2500,- (16 uker som inkluderer 10 uker med grunnleggende norsk og 6 uker med fagopplæring) 

Slik kan du lykkes med Fleksibel opplæring 

Sett deg inn i forutsetningene for å lykkes med Fleksibel opplæring  
 • Skoleleder må påse at det tekniske forarbeidet er påbegynt før opplæringen starter i uke 6.    
 • Skoleleder må legge til rette for samarbeid mellom lærerne ved skolen og nettlærerne. Samarbeidet mellom lokal lærer og nettlærere er avgjørende for elevenes utbytte.   
 • Elevene får best læringsutbytte på skoler hvor innholdet i Fleksibel opplæring ses i sammenheng med øvrig undervisning.   
 • Tilrettelegging og organisering av tilbudet lokalt er en suksessfaktor. Det innebærer at eleven(e) har tilgang på utstyr, et sted å sitte og at en lærer følger opp elevene både under og etter sanntidsundervisningen.    
Teknisk tilrettelegging 
 • Start den tekniske tilretteleggingen med en gang dere har fått beskjed om at dere har fått plass  
 • Ved tilbud om plass mottar skolene lenke på e-post med lisens som både elever og lærere logger seg inn med ved førstegangs innlogging på Digilær.no.  Denne lenka legger elev og lærer automatisk inn i grupper.  
 • Inngå avtale med Utdanningsdirektoratet for bruk av Digilær.no. Last ned databehandleravtale fra kunde.feide.no og send til post@udir.no eller signer databehandleravtalen digitalt.   
 • Åpne for Digilær.no i Feide-katalogen på kunde.feide.no.   
 • Få rettighet til å fylle ut påmeldingsskjema i Altinn. Tilgangsstyrer for dette er som regel kommunedirektør, kommuneleder eller daglig leder. Les hvordan du går frem for å få rettighet til å fylle ut skjemaet.    
Registrering, samtykke og bekreftelse i Altinn før undervisning i uke 6
 • Det er viktig at foresatte og elever blir informert om hva deltakelse i Fleksibel Opplæring innebærer. Altinn brukes til påmelding av elever, registrering av samtykke og betalingsopplysninger.   
 • Logg inn på Altinn og fyll ut skjemaet «Digilær påmelding og samtykke» og send det inn. Alle elever som deltar i tilbudet må registreres i Altinn  
 • Skolen har ansvar for å innhente og oppbevare samtykke. Samtykke på ukrainsk sendes ut samtidig med bekreftet plass i tilbudet.  
 • Foresatte og elever over 18 år som har fødselsnummer får tilsendt samtykkeskjema fra Altinn digitalt  
 • Altinn bekrefter at skjemaet er sendt inn. Fra nå av vil informasjonen komme fra NAFO.  

Har dere spørsmål?

Ta kontakt med:

Portrettbilde av Marit Lunde

Marit Lunde

Senterleder
malu@oslomet.no