Tilbud om fjernundervisning på ukrainsk

NAFO har utviklet et tilbud for nyankomne ukrainske elever med behov for tospråklig opplæring i norsk med samfunnsfag. Søk om å delta innen 29. september.

Har skolen din elever med behov for tospråklig opplæring i norsk med samfunnsfag på ukrainsk? Nå kan skolen din søke om å få være med i Fleksibel opplæring på ukrainsk. Søknadsfristen er 29. september.

Fleksibel opplæring er en ordning for skoler som ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere på ukrainsk. Tilbudet er for elever som har vedtak om særskilt språkopplæring, og som har behov for tospråklig opplæring i norsk med samfunnsfag.

Om tilbudet

Fleksibel opplæring på ukrainsk består av fjernundervisning i norsk med samfunnsfag på ukrainsk gjennom læringsplattformen Digilær. Elevene som deltar, følger sanntidsundervisning på nett minst 40 minutter i uka, og har tilgang til tospråklig innhold på læringsplattformen. Målet med tilbudet er at elevene skal lære norsk og samfunnsfag ved bruk av både ukrainsk og norsk. Tilbudet gjelder fra uke 42­–51.

Målgruppe

Tilbudet er for elever fra 5.–7. trinn, 8.–10. trinn og til elever som går i videregående opplæring.

Kriterier og kostnader

Dette er kriteriene for å søke:

  • Elevene har fått vedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven (§2-8 eller 3-12).
  • Elevene har behov for tospråklig opplæring i norsk med samfunnsfag på ukrainsk.
  • Skolen/skoleeier har prøvd å få tak i tospråklige lærere i ukrainsk uten å lykkes.
  • Skoler som deltar i Fleksibel opplæring, må ha FEIDE-tilgang.
  • Alle elever må ha tilgang til datamaskin eller nettbrett med kamera og hodetelefoner med mikrofon.

På bakgrunn av mulig stor pågang av søknader kan det hende at skoler som søker og som dekker kriteriene, ikke får plass. Det vil bli en ny søknadsrunde etter nyttår med opptak av nye elever. Undervisningsperioden vil være fra uke 42–51 der elevene får sanntidsundervisning minst 40 minutter i uka. Elevene og elevenes lærere kan i tillegg ta i bruk læringsinnholdet på Digilær som er tilpasset elevene. Tilbudet koster 2000,- per elev.

Søk om å delta

Søknadsfristen er 29. september og skolen må søke ved å bruke søknadsskjemaet under:

Søknadsskjema til Fleksibel opplæring på ukrainsk

Har dere spørsmål?

Ta kontakt med malu@oslomet.no eller bjorntei@oslomet.no

Fortsatt ledige plasser på arabisk, tigrinja og somali

Denne høsten er det løpende inntak i Fleksibel opplæring på språkene arabisk, somali og tigrinja. Finn mer informasjon her.