Trafikktryggleik på fleire språk

Trygg Trafikk har utvikla tospråklege læringsressursar om trafikktryggleik på sju språk. Innhaldet er basert på Trygg Trafikk si grunnbok i trafikkopplæring for 1.- 4. trinn.

Trygg Trafikk har utvikla tospråklege læringsressursar om trafikktryggleik på sju språk.

1. – 4. trinn

Innhaldet er basert på Trygg Trafikk si grunnbok i trafikkopplæring for 1.- 4. trinn, og skal vere ei hjelp til å nå kompetansemålet i kroppsøving: «Eleven skal kunne følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar».

Ressursar på sju språk

Læringsressursane er omsett til arabisk, tigrinja, pashto, dari, kurmandji, somali og engelsk. Dei er tematisk inndelt med illustrasjonar og har fagtekstar tilpassa ulike nivå. I tillegg finn du også refleksjonsoppgåver og videoar dubba på dei ulike språka. Språket vel du øvst i høgre hjørne.

Gå til ressursen frå Trygg Trafikk