Utdanning er viktig for integrering

Nordforsk-prosjekt

Forskere i Norge, Sverige, Finland og Island forsker på læringssituasjonen for barn med utenlandsk bakgrunn i 26 utvalgte skoler og barnehager. Hanna Ragnarsdóttir er professor i flerkulturelle studier ved University of Iceland og leder for prosjektet Learning spaces for inclusion and social justice: Success stories from immigrant students and school communities in four Nordic countries. Forskere fra Høgskolen i Hedmark deltar i studien, og Prestrud og Fagerlund skole er blant de 26 utvalgte skolene, som har hatt gode resultater med utdanning av denne elevgruppen.

Høyere ambisjoner for elevene

Selv om forskerne ser mye godt arbeid i skolene som er undersøkt, viser eksempler fra de fire landene at lærere ofte har for lave forventninger til elever med utenlandsk bakgrunn. Hvis forventningene er for lave i skoler som lykkes med opplæringen for denne elevgruppa, hvordan er tilstandene da i den andre enden av skalaen? spør professoren.

Lærerutdanningen henger etter

Lærerutdanningene i de nordiske landene har i dag generelt for lite fokus på mangfold i skolen, selv om alle de nordiske landene i løpet av de siste tiårene har utviklet seg til flerkulturelle samfunn. For å bedre situasjonen må alle lærere i skolen involveres, ikke bare de lærerne som jobber med nyankomne elever i mottaksklasser.

Ildsjeler og kunnskapsdeling

Enkeltlærere som bryr seg om elevene sine gjør ofte en imponerende innsats for barn med utenlandsk bakgrunn. Men det bør ikke være tilfeldig og personavhengig om elevene får et godt tilbud på skolen. Det er viktig at lærere og skoler samarbeider og deler kunnskap og gode erfaringer. Dette er det alt for lite av, mener Ragnarsdottir.

Les hele artikkelen fra Nordforsk her

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord